Zadruga Živa z.b.o.
Opekarska 33, 1360 Vrhnika
E-mail: info@naravnapomoc.si
Tel: +386 (0)31 643 571

E-mail za prodajo in veleprodajo:
prodaja@naravnapomoc.si

Poslanstvo

Zadruga promovira zdrav in kvaliteten življenjski stil. V ta namen izvaja aktivnosti osveščanja ljudi in jim zagotavlja učinkovite in v kar največji meri naravne pripravke za lajšanje tegob ljudi in domačih živali in s tem zagotavljanje polnovrednega življenja.

Opis ciljev in poslovne filozofije podjetja

Zadruga ne prodaja izdelkov, ampak zagotavlja izboljšanje počutje oseb in odpravo njihovih zdravstvenih tegob. Naše osebje v bistvu ne prodaja izdelkov, ampak vam predvsem svetuje kako izboljšati vaše dobro počutje. Delo zadruge temelji na sinergiji združevanja izkušenj tradicionalnega zdravilstva in znanj, ki si jih je pridobila sodobna farmacija na področju lajšanja zdravstvenih tegob ljudi.

Organizacija podjetja

Zadruga ima svoj občni zbor, ki vodi njeno poslovanje. Zadrugo predstavlja njen predsednik.

Trenutno imamo naslednje organizacijske enote:

– galenski laboratorij, kjer izdelujemo pripravke,
– prodajno mrežo,
– skladišče izdelkov.

Geslo

OSTANI ZDRAV Z NARAVNO POMOČJO !

Vizija

Naključna življenjska dejanja so nas nekaj posameznikov skupaj združila, ker cenimo stara načela življenja in človeške vrednote, katere spoštujemo in skladno z njimi tudi živimo. Bolj ko smo se spoznavali smo uvideli, da imamo podobne vrednote, pogled na svet, zanimive različne potenciale in potrebna znanja za krojenje svoje prihodnosti.

Spoznali smo, da imamo skupno vizijo, zato smo se odločili za ustanovitev zadruge Žive. Kajti le na tak način delovanja bomo družbi najkoristnejši. Poslovanje v obliki zadruge vidimo kot prihodnost sodobnega poslovanja in povezovanja med poštenimi ljudmi. Zadruga je oblika poslovanja v kateri lahko pridejo do izraza poštenost, spoštovanje uporabnikov in dobra poslovna praksa.

Kaj je zadruga?

Zadruga je gospodarski subjekt, ki se vede odgovorno do okolja in uporabnikov storitev ter izdelkov. Upošteva okoljske standarde in si prizadeva, čim bolje izrabiti vire. Pri delu se v čim večji meri usmerja na obnovljive vire.

Zaposleni so glavni vir in vrednota zadruge. Zadruga zagotavlja, kar se da humane delovne razmere in kvalitetno vodenje, ki preprečuje nastanek stresnega okolja. Pri tem zadruga upošteva osebne in družinske potrebe zaposlenih. Glede na naravo zadruge so vsi zaposleni vpeti v sistem odločanja in lastništva.

Večina dobička se vrača v proizvodnjo. Le manjši del gre za potrebe okolja, lokalne skupnosti in humanitarno dejavnost.

Zadruga spoštuje vrednote in načela, ki utemeljujejo trajnostni razvoj.

Vrednote

Zadruga deluje v skladu z naslednjimi vrednotami: poštenost, zaupanje, zdravje, narava, znanje, življenje, zmernost, osebno dostojanstvo in integriteta, lokalno okolje in osebni pristop.

Pri nas vrednote niso prazna beseda. Zadruga živi po njih in v skladu z njimi posluje, izdeluje izdelke in izvaja svetovanje.

Proizvodnja

Postopki gojenja, nabiranja, sušenja in izdelave naših izdelkov zagotavljajo vrhunsko kvaliteto. Vsa zelišča se gojijo po načelu biodinamike. Upoštevajo se nabiranju setveni priročnik, naravne zakonitosti vpliva sonca, lune, planetov in vedenje naših babic. Zavedamo se, da je treba rastlinam za njihovo ustrezno rast zagotoviti čisto naravno okolje, zato je naša njiva v čistem naravnem okolju. To zagotavlja, da iz vsake rastline dobimo najboljši izvleček. Vsa zelišča se gojijo, obdelujejo in nabirajo ročno. Tudi zelišča, ki se nabirajo v naravi so skrbno izbrana ter nabrana ob pravem času. Za nabiranje zeliščnih cvetov se pa upošteva setveni koledar in le-ti se nabirajo do dvanajste ure, ko je sonce najvišje. Pri nabiranju cvetov upoštevamo, da imajo cvetovi največ učinkovin, ko so napol odprti. Za vsako rastlino se uporabljajo samo deli rastlin, ki dajo največ izkoristka. Ločitev nadzemnih delov rastline je ročno narejena (primer: pri ognjiču se ne uporablja cel cvet, ampak samo lističi cvetov, ki so ročno odtrgani, pri sivki se uporabljajo samo cvetovi sivke, …), in tudi meljemo jih ročno. Ker je sušenje zelo občutljiv proces jih sušimo postopno. Prvič jih sušimo na sitih v blagi senci. Drugič jih na kratko blago dosušimo v sušilnici. Določeni postopki izdelave naših izdelkov so dolgotrajni in zahtevni, ker se določena zelišča namakajo v deviškem olivnem olju iz našega Primorja oz. v drugih ekoloških oljih, da pridobimo ustrezne izvlečke. Tudi tinkture se namakajo in izdelujejo po različnih postopkih. Nekatere rastline so bolj učinkovite, če se pripravijo sveže, in nekatere imajo večji učinek posušene. Odvisno kakšne izvlečke potrebujemo za kakšen namen, zato je tudi pomembno v čem jih namakamo in kako.

Zelo pomembno je tudi, kje je shranjen naš izdelek, saj lahko z napačnim hranjenjem izgubi svojo vrednost.

Vabimo vas, da preizkusite naše izdelke in občutili boste njihovo učinkovitost.